Peace One Day-gjennomført

Hei, da har vi suksessfullt gjennomført Peace One day. Vi ble tilsammen rundt 17 ungdommer. Det vi gjorde var å stå på Farmandstredet og dele ut gratis klemmer og boller. I tillegg kunne folk tegne det de tenkte på når de hørte ordet fred. Som en avslutting fikk alle som hadde hjulpet til pizza på…